Obsługa Cudzoziemców
Zbigniew Gałach

Poland Flag Eng Flag Ukr Flag Rus Flag

ŚLUB CUDZOZIEMCA W POLSCE!

Aby cudzoziemiec mógł zawrzeć związek małżeński z obywatelem Polski musi być spełnionych szereg warunków.

Potrzebne jest przede wszystkim zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego z kraju pochodzenia a jeśli nie ma możliwości uzyskania (np. Indie, Ukraina), wyrok z polskiego sądu stwierdzający brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Niezbędne są również świadectwo urodzenia i paszport.

Od złożenia wniosku o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego trzeba czekać 30 dni na wyznaczenie daty ślubu.

Co ważne, będąc w Polsce na nieważnej wizie również można zawrzeć związek małżeński.

ŚLUB W KONSULACIE GENERALNYM RP

Do zawarcia związku małżeńskiego w Konsulacie Generalnym RP obywateli polskich, wymagane są:

  • akty urodzenia obojga przyszłych małżonków (jeżeli zawierali wcześniejsze związki małżeńskie potrzebne będą również akty małżeństwa z przypiskiem o rozwiązaniu ich przez np. rozwód),
  • paszporty osób zawierających związek małżeński,
  • kserokopie paszportów dwóch świadków,

Konieczne jest również uiszczenie opłaty, w której mieszczą się wszystkie koszty obejmujące złożenie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, oświadczenia o wyborze nazwiska, sporządzenie protokołu o wstąpieniu w związek małżeński, przesłanie dokumentacji do kraju i doręczenie aktów małżeństwa małżonkom.

Termin ślubu można ustalać po zgłoszeniu się na złożenie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, po upływie co najmniej 30 dniowego ustawowego terminu i po uzgodnieniu dogodnego terminu w Konsulacie.
Ślub musi odbyć się w obecności dwóch świadków.

Więcej informacji oraz pomoc w uzyskaniu zgody na zawarcie związku małżeńskiego uzyskacie w naszym biurze — Warszawa, ul. Ludwika Waryńskiego 28, lok. 3

close button

Zbigniew Gałach +48 722 700 722 skype logo viber logo
+48 722 722 721
zg@oczg.pl

Karolina Wojtasik +48 722 700 723 skype logo viber logo
kw@oczg.pl

Tetiana Boiarska +48 722 700 724 skype logo viber logo
tb@oczg.pl