Obsługa Cudzoziemców
Zbigniew Gałach

Poland Flag Eng Flag Ukr Flag Rus Flag

WYMIANA PRAWA JAZDY

Krótki post o wymianie zagranicznego prawa jazdy na polskie w którym opiszemy jak przebiega ten proces.

Długość procesu wymiany prawa jazdy na polskie zależy od kraju, w którym prawo jazdy zostało wydane. Prawo jazdy cudzoziemiec powinien wymienić po upływie 180 dni pobytu w Polsce.

Niedopełnienie tego obowiązku może wiązać się z kłopotami z ubezpieczycielem w razie wypadku.

Dla praw jazdy wydanych w krajach nie będących sygnatariuszem Konwencji Wiedeńskiej, (lub nie będących stronami wzajemnej umowy o uznawaniu praw jazdy — Japonia, Korea i Tunezja) konieczne jest zdawanie egzaminu teoretycznego w Polsce.

Jeśli zagraniczne prawo jazdy wydane zostało na czas określony może być konieczne przeprowadzenie badań lekarskich aby uzyskać wymianę prawa jazdy na polskie.

Przy wymianie prawa jazdy zagranicznego zatrzymywany jest oryginał wymienianego prawa jazdy. Oryginał jest przekazywany do kraju wydania i po powrocie do niego można się ubiegać o zwrot.

Pomocy w tej sprawie możecie Państwo szukać pod numerem: +48 722 700 722, +48 722 700 723, lub zapraszamy na konsultacje w naszym biurze — Warszawa, ul. Ludwika Waryńskiego 28, lok. 3

close button

Zbigniew Gałach +48 722 700 722 skype logo viber logo
+48 722 722 721
zg@oczg.pl

Karolina Wojtasik +48 722 700 723 skype logo viber logo
kw@oczg.pl

Tetiana Boiarska +48 722 700 724 skype logo viber logo
tb@oczg.pl